Programe educaționale

Hai să salvăm educația împreună!

Proiectul de dotare a școlilor face parte din programul educațional „Dăruim pentru educație”, prin intermediul căruia, ne propunem ca, pe tot parcursul anului 2019, să dotăm, să renovăm și să echipăm 13 școli din mediul rural, să oferim 1000 de ghiozdănele sau pachete cu rechizite, pentru a ajuta copiii care provin din zone defovarizate din Dâmbovița, Ialomița, Teleorman, Giurgiu, București și Alba.

Ne propunem să contribuim activ la îmbunătăţirea calităţii educației în școlile din mediul rural, spijinind eforturile elevilor, părinților și comunităţilor locale. Avem drept scop asigurarea egalității șanselor tuturor elevilor prin asigurarea condițiilor materiale necesare unui învăţămant de calitate, prin dotarea și renovarea școlilor, precum și prin eficientizarea activităţilor instructiv-educative.

Pentru că acesta este un prim pas. 13 școli poate sună puțin. Nu sună. Chiar este! Dar schimbările se fac cu pași mici și siguri. Cu ajutorul dumneavoastră in 2019 vor fi 13 școli. În 2020, poate 50. În 2025, poate toate! Ambiții mari? Se poate.

Dar numai împreună putem aduce un ajutor real acestor copii.

Cu ajutorul dumneavoastră, putem extinde impactul acţiunilor noastre asupra unui număr mult mai mare de beneficiari
Putem susţine accesul grupurilor vulnerabile la terapie prin artă
Putem ajunge la peste 1000 de copii din medii defavorizate cărora să le punem la dispoziție rechizitele şi ghiozdanele necesare accesului la educaţie
Prin achiziţionarea unei autoutilitare, vom putea transporta donaţii, echipamente şi mobilier către şcolile pe care le susţinem prin intermediul campaniilor „Dăruieşte pentru educaţie” şi „Viziune într-un ghiozdănel”
Putem renova și dota 13 şcoli din mediul rural cu echipamente, mobilier, sisteme informatice, aparatură video, echipamente sportive, material didactic etc.

Cum ne puteți ajuta?

Puteți trimite donații de rechizite, mobilier, echipamente etc. Puteți contribui direct la crearea unui ghiozdănel echipat complet pentru unul dintre copiii pe care îi avem în grijă.